GunAz TV (Azerbaijan)

22/10/08
39492
GunAz-TV-(Azerbaijan)
GnazTv 2005 ildə qurulmuş və Gney Azərbaycanın boğulmuş səsini, xəbərlərini, siyasi məhbuslarının mdafiəsi n kompaniyaları yayır.
Designed by aflux.ch | Contact freeetv team | Terms of service